participatie


voorgeschiedenis

2001-'02  >  resultaten Leefbaarheidsonderzoek Waarbeke: klik hier

2008  >  opstart project G'dorpen: klik hier

2009  >  verslag van twee ontmoetingsmomenten rond burgerparticipatie: klik hier

In de loop van 2009-'10 werd in 10 deelgemeenten van G'bergen een project rond burgerparticipatie opgezet. Sindsdien zijn hier en daar dorpsraden opgestart: oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers slaan de handen in elkaar om zelf tot actie over te gaan. Namens de bevolking overleggen ze met het stadsbestuur over thema's die iedereen aanbelangen, zoals dorpskernvernieuwing, kinder- en speelpleinwerking, ouderenzorg, mobiliteit, energie-en watervoorziening.

2009-'10  >  LEADER-project '5voor10' > voor een verslag van de dorpsbevraging in Waarbeke: klik hier

  't waerbeeks haantje

  Dorpskrantje kende in 2010-'12 enkele edities: nr. 1nr. 2nr. 3nr. 4.nr. 5. Deze publicaties zijn nog altijd interessant voor al wie zich vandaag voor Waarbeke interesseert en wil inzetten.

  hangende thema's

  Thema's om op te volgen in de huidige legislatuur (2019-'24):

  herbestemming Sint-Amanduskerk

  • reportage TV-Oost (5 februari 2017)    klik hier
  • uitnodiging Inspiratiedag (18 maart 2017)    klik hier

  trage wegen in Waarbeke

  Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

  Trage wegen worden vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis, maar zijn ook van belang voor natuurontwikkeling en voor veilig verkeer van zachte weggebruikers. Vandaar dat ze tegenwoordig sterk geherwaardeerd worden en veel gemeenten werk willen maken van hun trage wegen.

  Geraardsbergen werkte voor de opmaak van het trage wegenplan samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).

  Waarbeke wacht op de uitvoering van uitgebrachte adviezen en de gemaakte keuzes:

  verkeersknelpunt aan de Wolvenhoek

  Problematiek van sluip- en vrachtverkeer vraagt om passend verkeersbeleid en infrastructuurwerken.

  toekomstvisie dorpskern Waarbeke

  Tijden evolueren snel en de juiste balans tussen privé-initiatief en wat de gemeenschap aanbelangt, is in vele dorpen in Vlaanderen en ook Waarbeke, zoekgeraakt. Voel je als bewoner ook de nood aan overleg tussen bewoners onderling en tussen bewoners en overheden (stad, provincie, Vlaanderen) voor het ontwikkelen van een nieuwe aanpak meld je dan hier.

  • advies over dorpskernvernieuwing vanwege de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (23 mei 2019): klik hier